عنوان(هندسه دوم دبیرستان فصل 3 تشابه در مثلث)

هندسه دوم دبیرستان فصل 3 تشابه در مثلث|50675237|flh1443948|
هم اکنون فایل با مشخصه ی هندسه دوم دبیرستان فصل 3 تشابه در مثلث وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 997.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
بنام خدا هندسه سال دوم دبیرستان
فصل 3(تشابه در مثلث) دو مثلث را متشابه گویند اگر زاویه های نظیر در آن ها برابر و اضلاع نظیر متناسب باشند. دو مثلث متشابه به نسبت اضلاع نظیر در مثلث های متشابهُ نسبت تشابه گفته می شود و معمولا با حرف k نشان داده می شود. نسبت تشابه 1)‌ برای نوشتن نسبت تشابه باید نسبت اضلاعی که روبرو به زوایای هم اندازه هستند را بنویسیم.
2) هر دو مثلث هم نهشت با هم متشابه هستند و نسبت تشابه آن ها برابر 1 است.
3) هر دو مثلث متساوی الاضلاع با هم متشابه اند. نکته حالت اول (برابر دو زاویه) : اگر دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند، آن گاه دو مثلث متشابه اند. حالت های تشابه دو مثلث حالت دوم (تناسب دو ضلع و برابر زاویه ی بین آن ها) : اگر یک زاویه از مثلثی با یک زاویه از مثلث دیگر برابر باشد و اضلاع این زاویه ها متناسب باشند، آن گاه دو مثلث متشابهند. حالت سوم (تناسب سه ضلع) : اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشد آن گاه این دو مثلث متشابهند. هر دو مثلث قائم الزاویه که یک زاویه ی حاده داشته باشند با هم متشابهند. تشابه مثلث های قائم الزاویه نشان دهید در شکل زیر دو مثلث متشابه هستند. مثال پاسخ در شکل زیر ، طول y , x را به دست آورید. مثال پاسخ در شکل زیر و است. ثابت کنید: مثال مورب پاسخ تالس اگر آن گاه را به دست آورید. مثال مورب پاسخ در شکل مقابل دو زاویه ی A , B قائمه اند. مقدار x را به دست آورید. مثال پاسخ دو چندضلعی را زمانی متشابه گوییم اگر در آن ها زاویه های نظیر با هم برابر بوده و اضلاع نظیر با هم متناسب باشند.
مانند مثلث ها به نسبت اضلاع نضیر دو چندضلعی متشابه، نسبت تشابه می گویند. تشابه چندضلعی 1) هر دو n-ضلعی منتظم با هم متشابه اند.
2) هر دو مربع متشابه اند. نکته 1) تناسب اضلاع: اگر طول و عرض یک مستطیل با طول و عرض مستطیل دیگر متناسب باشد، دو مستطیل متشابهند.
2) تساوی زاویه ی بین قطرها: اگر زاویه ی بین قطرهای یک مستطیل با زاویه ی بین قطرهای مستطیل دیگر برابر باشد، دو مستطیل متشابهند. حالت های تشابه دو مستطیل در شکل، دو مستطیل ABCD و BCEF متشابهند. اگر ، آن گاه مساحت مستطیل ADEF چند برابر BCEF است؟ مثال پاسخ پایان...مطالب دیگر:
📝ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📝مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📝پروپوزال ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📝پرسشنامه ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📝پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای📝پاورپوینت آشنایی با پست های گازی📝پاورپوینت نگاهی اجمالی به کشور هند و بررسی عملکرد گروه های خودیار در آن 📝ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📝مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📝پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📝پرسشنامه ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📝پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان📝پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT؛ مطالعه موردی: روستا نسر📝پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری 📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 9📝پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM) 📝پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی 📝پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند 19 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد عاطفی 45 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی 21 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد 53 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش و ارزیابی عملکرد 52 صفحه📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 10📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 11