عنوان(هندسه-بردارها)

هندسه-بردارها|50387134|flh1443948|
هم اکنون فایل با مشخصه ی هندسه-بردارها وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

>p>فرمت فایل: ورد - Word( -- قابل ویرایش )تعداد صفحه : 18
بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم جهت دارد و بدین سبب می توان آن را با یک بردار نمایش داد. برخی کمیتهای فیزیکی، از جمله جابجایی، سرعت و شتاب کمیتهای برداری دارند. همه کمیتهای فیزیکی جهت ندارند، مثلاً دما، انرژی، جرم و زمان جهت خاصی را در فضا نشان نمی دهند این نوع کمیتها را نرده ای گویند و محاسبه های مربوط به آن با قاعده های جبری عادی انجام می شود. ساده ترین کمیت برداری، جابجایی یا تغییر مکان است. برداری که جابجایی را نشان می دهد، بردار جابجایی نامیده می شود. جمع کردن بردارها به روش هندسي : شکل1-1 روش هندسي مربوط به جمع کردن بردارهاي دو بعدي a و b را نشان مي دهد. جمع برداري که به اين صورت تعريف مي شود دو خاصيت مهم دارد. نخست ترتيب جمع کردن بردارها اهميتي ندارد. جمع کردن a و b همان نتيجه جمع کردن b با a را بدست مي دهد. يعني (قانون جابجايي) a+b=b+a دوم، هر گاه بيش از دو بردار داشته باشيم، براي جمع کردن مي توانيم آنها را به هر ترتيبي که بخواهيم گروه بندي کنيم اگر بخواهيم بردارهاي aوbوc را جمع مي کنيم مي توانيم نخست aوb را جمع کنيم و سپس مجموع اين دو را با c بدست آوريم . همچنين مي توانيم نخست bوc را جمع و سپس آن مجموع را با a جمع کنيم نتيجه اي را که به دست مي آوريم براي هر دو يکسان است يعني: ( قانون شرکت پذيري) برادار b برداري است که همان بزرگي بردار b را دارد اما جهتش مخالف است . با جمع کردن اين دو بردار داريم: بنابراين جمع کردن –b همان اثر تفريق کردنقسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مطالب دیگر:
بررسي عمليات ريخته گري آلياژهاي آلومينيم و محاسبه ميزان موادبريساخت منبع تغذيه دوبل به کمک ميکروکنترلر PIC 12بررسي حکومت و پادشاهان صفويان (از شيخ صفي‌الدين تا شيخ ابراهيم)بررسي معماري ارگانيك و نمونه آثار و مروري بر کاربرد برخي مصالح و چوب در معماري ارگانيکبررسي توليد ناب با تكيه بر اصول چهارده گانه تويوتابررسي ترمزهاي هوشمند EBD و عملکرد و اجزاي آنبررسي مسائل حقوقي، سياسي و تاريخچه جزاير سه گانهبررسي حسابداري دولتي و مقايسه آن در ايران و جهانبررسي بانكداري سوئيس و بانكداري در ايران و مروري بر بانکداري سنتي و الکترونيک و اجزا و مزاياي آنبررسي سياستهاي مالي دولت و روابط حقوقي بين بانک و سپرده گذاران و بررسي تاثير يارانه ها به بازدهبررسي بازارهاي اسلامي و سنتي و مروري بر مفهوم صنف و سازمانهاي صنفي بازاربررسي اضطراب و اختلالات اضطرابي و علل آن و بررسي تاثير موسيقي در كاهش اضطراببررسي انقلاب مشروطيت ايران و زمينه ها و علل و عوامل آنبررسي تاريخچه ورزش فوتبالبررسي موزه و پيشينه و اهداف و ويژگيهاي آنبررسي کوهها و کوههاي آتشفشاني و انواع آتشفشانها و و بررسي انواع کوهها و ويژگيهاي آنها و تپه هايتجزيه و تحليل شغل‏ و تنظيم و طراحي و شرايط احراز آنبررسي خانه بروجردي ها و تاريخچه و مصالح و بخشهاي مختلف آنبررسي اهميت و ساختار نظام جديد آموزش کارکنانبررسي بيماري رواني و درمان آن و مروري بر مركز روان پزشكي رازي و امين آبادبررسي اهرام مصر و ابعاد و چگونگي ساخت آنبررسي اهميت و نقش رنگ در طراحي داخلي و بررسي مفاهيم و تناسب رنگهابررسي انواع شبكه و امنيت داخلي شبكهبررسي انواع پناهگاه ها و سرپناه ها و لوازم ساختن يک سرپناهآشنايي با حسابداري مالياتي و تاريخچه آن و مروري بر اظهارنامه ماليات بردرآمد املاك و بر ارث