عنوان(گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه)

گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه|30011443|flh1443948|گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب
هم اکنون فایل با مشخصه ی گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 30فهرست مطالبچکیدهمقدمه (بیان کلی موضوع و گزارش )اهداف گزارشهدف اصلیاهداف فرعیارزیابی از وضع موجودگردآوری اطلاعات راجع به موضوع گزارشالف) مشاهدهاولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .ب) مصاحبهج) پرسشنامهموانع یادگیری مفاهیم ریاضیمطالعات در زمینه علل ضعف ریاضیالف) عوامل ضعف آموزش درس رياضي كه مربوط به محتواي كتاب‌هاي درسي ابتدايي مي‌باشد.1ـ محدوديت زمان2ـ محدودكردن معلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب3ـ عدم هماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس4ـ محتوای کتب درسیب) عوامل ضعف آموزش رياضي مربوط به خود دانش‌آموزج) عوامل ضعف آموزش رياضي مربوط به روش‌هاي آموزشد) علل ضعف آموزش رياضي كه مربوط به معلمان استهـ) چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش رياضي1ـ نقش فضا و مكان2ـ نقش خانواده3ـ كلاس‌هاي خصوصي4ـ در اختيارنبودن يافته‌هاي علمي رياضي5ـ كمبود تكنولوژي6ـ عدم توجه به طرحواره‌ در تدريس و طراحي يك مفهومتجزیه و تحلیل اطلاعاتارائه راه حل1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری3. ایجاد شادی و نشاط در زنگ های دروس ریاضی3 ايجاد انگيزه در دانش آموزان4 مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه6 برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر7 – روشن کردن هدف مبحث ریاضی قبل از تدریسانتخاب راه حل‌هاچگونگی اجرای راه های جدیدارزیابی بعد از اجرای راه حل1 نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای2 – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی جبر و هدسه تحلیلی3 – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حلارزشيابي واعتباربخشينقاط ضعفنقاط قوتنتیجه گیریفهرست منابع و مآخذمطالب دیگر:
📂علوم ششم مبحث خیلی کوچک خیلی بزرگ📂علوم ششم ورزش و نیرو 1📂علوم فصل 1 مواد📂علوم فصل 3 اتم📂علوم نهم فصل دهم📂علوم نهم فصل نهم📂علوم نهم فصل هشتم📂علوم نهم فصل اول📂علوم نهم آثاری از گذشته زمین📂علوم هفتم از معدن تا خانه📂عنوان مبحث سفر به اعماق زمین📂عنوان مبحث مدل کوانتومی اتم📂عوامل موثر بر سرعت واکنش📂فارسی اول دبستان درس دهم📂فارسی اول دبستان درس نهم بوی نرگس📂فارسی اول دبستان درس یازدهم📂فارسی اول درس دوازدهم📂فارسی اول متوسطه فصل اول📂فارسی پنجم بازرگان و پسران📂فارسی پنجم دبستان دفاع از میهن📂فارسی پنجم دبستان روزی که باران می بارید بال در بال پرستوها📂فارسی پنجم دبستان سرود ملی📂فارسی پنجم دبستان موضوع روزی که باران می بارید بال در بال پرستوها📂فارسی پنجم دبستان موضوع کاجستان زیر آسمان بزرگ حِکمت📂فارسی پنجم دبستان موضوع کار و تلاش جوان و راهزن نیایش